Erityisesti naisille suunnattu W-Power -yritysideakilpailu starttaa 28.8.2020 Pohjois-Karjalassa

Onko sinulla täysin uusi yritysidea tai pohditko nykyisen yritystoimintasi laajentamista kansainvälisille markkinoille? Tai oletko keksinyt naisyrittäjyyttä tukevan toimintamallin?

Osallistu W-Power -yritysideakilpailuun ja tule testaamaan ideasi toimivuutta! Kilpailu järjestetään verkossa ja siihen voivat osallistua kaikki Pohjois-Karjalan alueella vaikuttavat naisyrittäjät, sellaiseksi haluavat tai naisyrittäjyyden edistämistä tavoittelevat henkilöt ja tiimit. Voit voittaa pesämunan yritysideasi testaamiseen ja lisäksi pääset mukaan voittajille räätälöityyn yritysvalmennukseen.

Tutustu kilpailun aikatauluihin sekä sääntöihin ja hae rohkeasti mukaan!

Kilpailuaikataulu

Hakuaika: 28.8.2020 – 28.10.2020

Hakulomake on sähköinen ja sen voi täyttää yksi tiimin jäsenistä koko tiimin puolesta. 

Esikarsinta ja ilmoitus finalisteille: 4.11.2020

Ohjeistus jatkoon päässeille: 11.11.2020 klo 14-16

Pitchauskilpailu: 30.11.2020

Kilpailun tulokset julkaistaan: 4.12.2020

Ohjeistus voittajille: 9.12.2020 klo 14-16

Voittajat esittävät tarjoukset oman ideansa toteuttamiseksi kilpailun järjestäjälle 31.12.2020 mennessä erillisen ohjeistuksen mukaisesti.

Tarjouksessa määritellyn tuotteen /palvelun testausajan päätteeksi voittovarat maksetaan 30.6.2021 mennessä tai aiemmin, mikäli työ valmistuu ennen sitä.

Voittajat sitoutuvat raportoimaan työskentelystään yritysideansa parissa erillisen sopimuksen mukaisesti.

Kilpailukategoriat

 1) Uusi tuote-, palvelu- tai yritysidea tai olemassa olevan yritysidean kehittäminen

2) Uusi idea liiketoiminnan laajentamiseksi kansainvälisille markkinoille

3) Naisyrittäjyyttä edistävä idea tai toimintamalli

Hakemusten arviointiperusteet

 Hakijatiimin jäsenten tulee asua tai toimia vakituisesti Pohjois-Karjalan maakunnassa. Tiimin koko on 1-5 henkilöä. Yritysidea tulee kuvata lyhyesti sähköiselle hakulomakkeelle, joka julkaistaan myöhemmin. Mahdolliset kuvat tai tarkemmat kuvaukset voidaan toimittaa hakulomakkeessa liitetiedostona (tiedoston maksimikoko 40 MB). Vain alkuperäiset ideat hyväksytään ja ne eivät saa rikkoa tekijänoikeuksia. Menestyksekäs idea erottuu ja tuottaa lisäarvoa markkinoilla oleviin tuotteisiin /palveluihin verrattuna.

Kilpailun kulku

Kilpailuhakemusten perusteella kutsutaan maksimissaan 15 ideaa toiseen vaiheeseen. Jatkoon päässeet hakijat pitchaavat ideansa kilpailutuomaristolle 30.11. verkon kautta erikseen sovittavana kellonaikana. Pitchaus ohjeistetaan etukäteen ja sen kesto on 5 minuuttia. Lisäksi jokaisella hakijalla on 10 minuuttia aikaa vastata tuomariston kysymyksiin.

Tuomaristo valitsee pitchausten perusteella 1-4 voittajatiimiä, joiden kesken max. 6 000 euron voittosumma jaetaan. Voittosumman jako perustuu tuomariston arvioon ja voitto-osuudet voivat vaihdella tiimeittäin riippuen idean toteuttamisen vaatimuksista.

Kilpailun järjestäjät sopivat voittaneiden henkilöiden /tiimien kanssa 31.12.2020 mennessä, miten voittosumma hyödynnetään idean testaukseen.

Pitchaus verkossa ja tuomarointi

 Tuomarit kysyvät tarkentavia kysymyksiä esikarsinnan läpäisseiltä tiimeiltä kunkin tiimin oman pitchausvuoron yhteydessä 30.11.2020. Kaikki tuomarit eivät ole nähneet hakemuslomaketta, vaan esikarsinta tapahtuu pienemmän tuomaritiimin toimesta. Näin ollen kaikki olennaiset asiat tulee tuoda esille myös pitchaustilanteessa.

Pitchaustilaisuus ei ole julkinen ja yritysideat käsitellään luottamuksellisesti. Jokainen tuomariston jäsen allekirjoittaa salassapitosopimuksen. Huomioitavaa on, että osallistuminen yritysideakilpailuun on kuitenkin julkista. Voittaja(t) ja myöhemmin heidän haastattelunsa julkaistaan W-Power-hankkeen viestintäkanavissa tulosten valmistuttua.

Tuomariston päätös voittajista ja voittosumman jakamisesta on lopullinen eikä siitä voi valittaa.

Rahapalkinto voittajalle/voittajille maksetaan laskun sekä lyhyen raportin perusteella, jossa kuvataan idean testaus ja siitä saadut tulokset. Voittajien tulee toteuttaa yritysideansa todistettavasti laskun ja raportin jättöaikaan mennessä, menettelystä sovitaan erillisellä sopimuksella.

Rahapalkinnon lisäksi menestyneet tiimit saavat asiantuntijaverkostolta valmennusta ja tukea yritysideansa kehittämiseen.

Hakuohjeet

Sähköinen hakulomake avautuu 28.8.2020 ja se tulee täyttää 28.10.2020 (klo 23:59) mennessä. 

Hakemusten perusteella W-Power-hankkeen asiantuntijoista koostuva tuomaristo suorittaa esikarsinnan.

Jatkoon eli pitchauskilpailuun valitaan maksimissaan 15 yritysideaa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä 4.11.2020 mennessä.

Ennen pitchauskilpailua 11.11.2020 järjestetään verkossa infotilaisuus, jossa käydään läpi esityksen rakenne ja miten finalistien työskentely etenee.

Jatkoon päässeet henkilöt /tiimit valmistelevat yritysideastaan esityksen online-pitchaustilaisuutta varten, joka pidetään 30.11.2020.

Tuomariston valitsemat voittajatiimit julkistetaan 4.12.2020.

Voittajat saavat ohjeistusta voittosumman käyttämisestä ideansa testaukseen ja tarjouksen tekemiseen verkkotilaisuudessa, joka pidetään 9.12.2020. Lisäksi voittajatiimit saavat tietoa W-Power-yritysvalmennuksesta, joka järjestetään osana kehittämisprosessia.

Ennen työn aloittamista kunkin voittajan kanssa laaditaan räätälöity sopimus W-Power hankkeen /Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Sopimuksessa määritellään vaadittavat testaustoimenpiteet, raportointi, reunaehdot rahoituksen maksamiselle sekä salassapito- ja tekijänoikeusasiat.

Tavoitteena on, että voittaneiden yritysideoiden testaus valmistuu 31.3.2021 mennessä. Takaraja raportoinnille ja voittosumman laskuttamiselle W-Power-hankkeelta /Karelia-ammattikorkeakoululta on 31.5.2021, ja voittosumma tilitetään 30.6.2021 mennessä.

Lisätietoja: satu.mustonen{at}karelia.fi  helena.puhakka-tarvainen{at}karelia.fi

W-Power -hanke (Empowering Women Entrepreneurs in sparsely populated Northern communities) kehittää naisyrittäjyyttä harvaanasutuilla pohjoisilla alueilla vuosina 2018-2021.

Tärkeät päivämäärät

Hakulomake avautuu 28.8.2020

Haku päättyy 28.10.2020

Esikarsinta ja tieto hakijoille jatkoonpääsystä 4.11.2020

Infotilaisuus ja pitching-opastus verkossa 11.11.2020

Pitchauskilpailu verkossa 30.11.2020

Kilpailun tulokset julkaistaan 4.12.2020

Voittajien työskentely alkaa – opastus tarjousten jättämisestä ja yritysvalmennuksesta 9.12.2020

Tarjousten laadinta ja jättö viimeistään 31.12.2020

Voittajien tarjousten mukainen palvelun/tuotteen testaus valmiina 31.3.2021

Laskutuksen ja raportoinnin jättäminen 31.5.2021

Voittosumman tilitys 30.6.2021