MAHTAVA -innovaatiokilpailu Lapissa 2021

MAHTAVA, lappilainen innovaatiokilpailu käynnistyy jälleen 15.6.2021. Lapin alueellisen kilpailun järjestää W-Power -hanke (Empowering Women Entrepreneurs in sparsely populated Northern communities), joka kehittää ja tukee naisyrittäjyyttä. Osallistu ja tule testaamaan ideasi toimivuutta!

Kuka voi osallistua?

Kilpailu järjestetään verkossa ja siihen voivat osallistua Lapin alueella vaikuttavat yrittäjät tai yrittäjäksi haluavat. Kilpailun teemana ovat yritys-, tuote- ja palveluideat, jotka edistävät kestävyyttä ja yhdenvertaisuutta.

Kestävyydellä tarkoitetaan ekologista, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä. Esimerkiksi ympäristön hyvinvointiin ja materiaalien fiksuun käyttöön liittyvät, harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksia lisäävät, paikalliskulttuuria edistävät tai aluetaloutta edistävät taloudellisesti kannattavat ideat sopivat kilpailuun.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että innovaatio ei sulje ketään pois, vaan edistää erilaisten ihmisten osallistumisen innovaatioon joko asiakkaina tai tekijöinä, ja huomioi esimerkiksi eri-ikäiset ihmiset.

Hakijatiimin jäsenten tulee asua tai toimia vakituisesti Lapin maakunnassa. Tiimin koko on 1-5 henkilöä. Kilpailuun tulee ilmoittautua mukaan viimeistään 15.9.2021 klo 23:59. Voittajat sitoutuvat laatimaan hankkeen ohjeiden mukaisen raportin innovaatiostaan ja siihen liittyvästä kehitystyöstä.

Kilpailukategoriat

1) VÄLÄHYS- sarja
Tämä sarja on sinulle, joka suunnittelet yrittäjyyttä tai haluat kokeilla, olisiko omassa tuote- tai palveluideassasi ruutia johonkin isompaan.

2) OIVALLUS- sarja
Tämä sarja on sinulle, jolla on jo yritys. Onko sinulla yrityksen kehittämiseksi uusi tuote tai palveluidea, jonka haluat viedä markkinoille? Olet jo jollain tavalla valmistautunutkin, ja sinulla on esim. testiasiakkailta saatua palautetta tai numeroita oivalluksesi markkinapotentiaalista?

Mikä on yritys-, tuote- tai palveluidea?
Yritysidea voi olla esimerkiksi idea uudella tavalla toimivasta yrityksestä, uudella toimialalla tai erilaisessa toimintaympäristössä toimivasta yrityksestä. Tuoteidea ja palveluidea ovat nimensä mukaisesti ideoita uudesta tuotteesta tai palvelusta. Ne voivat olla parannuksia jo olemassa oleviin tuotteisiin tai palveluihin, niiden laajennuksia uusiin ominaisuuksiin, kohderyhmiin tai vaikka käyttötarkoituksiin. Ja tietenkin ne voivat olla myös kokonaan uusia, ennen kuulumattomia ideoita tuotteista tai palveluista! Kilpailun molemmissa sarjoissa innovaatiolta edellytetään, että se edistää kestävyyttä ja yhdenvertaisuutta.

Mikä on kilpailun aikataulu?

15.06.2021 Hakulomake avautuu
15.09.2021 Haku päättyy
17.09.2021 Esikarsinta ja ilmoitus sähköpostitse finalisteille:
 23.09.2021 Ohjeistus verkossa jatkoon päässeille klo 14-16. Tässä käydään läpi esityksen rakenne ja kerrotaan, kuinka finaalissa toimitaan.
06.10.2021 Pitchauskilpailun finaali verkossa (jokaisella finalistilla oma kellonaika)
08.10.2021 Kilpailun voittajat julkaistaan
 13.10.2021 Ohjeistus verkossa voittajille klo 14-16. Voittajat saavat ohjeistusta voittosumman käyttämisestä ideansa testaukseen ja tarjouksen tekemiseen. Lisäksi voittajatiimit saavat tietoa W-Power-yritysvalmennuksesta, joka järjestetään osana ideoiden kehittämisprosessia.
25.10. – 19.11.2021 Yritysvalmennukseen osallistuminen. Voittajat saavat tukea ideansa kehittämiseen ja työstävät kehittämisraporttiaan.
 7.12.2021 Voittajien tarjousten mukainen palvelun/tuotteen testaus valmiina. Voittajat palauttavat raportin innovaationsa kehitystyöstä kilpailun järjestäjälle erillisen ohjeistuksen mukaisesti.
 7.12.2021 Laskutuksen ja raportoinnin jättäminen kilpailun järjestäjälle.
20.12.2021 Tarjouksessa määritellyn tuotteen /palvelun testausajan päätteeksi voittovarat maksetaan 20.12.2021 mennessä tai aiemmin, mikäli työ valmistuu ennen sitä.

Miten haet kilpailuun?
Hakulomake on verkossa ja sen voi täyttää yksi tiimin jäsenistä koko tiimin puolesta. Yritys-, tuote- tai palveluidea tulee kuvata lyhyesti sähköiselle hakulomakkeelle. Mahdolliset kuvat tai tarkemmat kuvaukset voidaan toimittaa hakulomakkeessa liitetiedostona (liitetiedostojen yhteenlaskettu tiedostokoko saa olla enintään koko 40 MB). Vain alkuperäiset ideat hyväksytään ja ne eivät saa rikkoa tekijänoikeuksia. Menestyksekäs idea erottuu ja tuottaa lisäarvoa markkinoilla oleviin tuotteisiin /palveluihin verrattuna. Hakemusten perusteella kutsutaan maksimissaan 15 ideaa toiseen vaiheeseen.

Mitä seuraavaksi, kun pääset(te) jatkoon?

Jatkoon päässeet hakijat pitchaavat ideansa kilpailutuomaristolle 6.10.2021 verkon kautta. Jokaiselle tiimille sovitaan erikseen oma aikataulu. Pitchaus ohjeistetaan etukäteen ja sen kesto on 5 minuuttia. Lisäksi jokaisella hakijalla on 5 minuuttia aikaa vastata tuomariston esittämiin tarkentaviin kysymyksiin oman pitchausvuoron yhteydessä.

Tuomaristolle ei esitellä finalisteja tai heidän ideoitaan etukäteen, vaan päätös voittajatiimeistä perustuu pitcaukseen ja esitettyihin kysymyksiin. Näin ollen finaalivalintaa varten hakuvaiheessa toimitettuja materiaaleja (esimerkiksi hakulomakkeeseen lisättyjä liitteitä) ei huomioida pitcaustilanteessa.

Pitchaustilaisuus ei ole julkinen ja yritysideat käsitellään luottamuksellisesti. Jokainen tuomariston jäsen allekirjoittaa salassapitosopimuksen. Huomioitavaa on, että osallistuminen yritysideakilpailuun on kuitenkin julkista. Voittaja(t) ja heidän haastattelunsa julkaistaan W-Power-hankkeen viestintäkanavissa tulosten valmistuttua.

Tuomariston päätös voittajista ja voittosumman jakamisesta on lopullinen eikä siitä voi valittaa.

Mitä palkinnoksi?

Voit voittaa pesämunan yritysideasi testaamiseen ja lisäksi pääset mukaan voittajille räätälöityyn yritysvalmennukseen.

Tuomaristo valitsee pitchausten perusteella 1-4 voittajatiimiä jatkokehittämään ideoitaan. Voittajien kesken jaetaan maksimissaan 3 000 euron voittosumma. Voittosumman jako perustuu tuomariston arvioon ja voitto-osuudet voivat vaihdella tiimeittäin riippuen idean toteuttamisen vaatimuksista.

Kilpailun järjestäjät sopivat voittaneiden henkilöiden /tiimien kanssa 13.10.2021, miten voittosumma hyödynnetään idean testaukseen. Voittoon sisältyy osallistuminen W-Power –hankkeen yritysvalmennukseen, jossa saat ideasi kehittämiseen asiantuntijaohjausta.

Miten voitto lunastetaan?

Rahapalkinto voittajalle/voittajille maksetaan laskun sekä idean kehittämistä kuvaavan raportin perusteella. Voittajien tulee toteuttaa yritysideansa kehittäminen laskun ja raportin jättöaikaan mennessä, menettelystä sovitaan erillisellä sopimuksella.

Rahapalkinnon lisäksi menestyneet tiimit saavat asiantuntijaverkostolta valmennusta ja tukea yritysideansa kehittämiseen.

Ennen työn aloittamista kunkin voittajan kanssa laaditaan räätälöity sopimus W-Power hankkeen /Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Sopimuksessa määritellään vaadittavat kehittämistoimenpiteet, raportointi, reunaehdot rahoituksen maksamiselle sekä salassapito- ja tekijänoikeusasiat.

Voittaneiden yritysideoiden testauksen ja raportoinnin tulee valmistua 7.12.2021 mennessä. Takaraja voittosumman laskuttamiselle W-Power-hankkeelta /Lapin ammattikorkeakoululta on 7.12.2021, ja voittosumma tilitetään 20.12.2021 mennessä.

Voittajat sitoutuvat raportoimaan työskentelystään yritysideansa parissa erillisen sopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja kilpailusta ja hankkeesta:

Projektipäällikkö reeta.sipola@lapinamk.fi

Projektisuunnittelija anne.saloniemi@lapinamk.fi

Tutustu kilpailun aikatauluihin sekä sääntöihin ja hae rohkeasti mukaan! W-POWER -hanke (Empowering women entrepreneurs in sparsely populated Northern communities) tarjoaa apua ja kannustusta harvaanasuttujen pohjoisten alueiden naisille erilaisiin yrittäjyyden haasteisiin. Hankkeessa tuetaan naisia, jotka haluavat yrittäjiksi, autetaan tunnistamaan jo olemassa olevien yritysten liiketoimintapotentiaalia, järjestetään koulutuksia ja panostetaan kohdennettuihin yritysneuvontapalveluihin. Lisäksi yrittäjille tarjotaan mahdollisuus verkostoitua sekä kansallisesti että kansainvälisesti vertaismentorointiohjelman avulla liiketoiminnan kehittämiseksi. Hankkeessa on toteutuskumppaneita Suomesta (Pohjois-Karjalasta ja Lapista), Ruotsista, Islannista, Irlannista, Skot-lannista ja Shetlannista. Karelia-ammattikorkeakoulun hallinnoima kolmevuotinen hanke toteutetaan ajalla 2018-2021. Hanke on rahoitettu EU:n Pohjoisen Periferian ja Arktisen 2014-2020 -ohjelmasta.