MAHTAVA -innovaatiokilpailu Lapissa

MAHTAVA, lappilainen innovaatiokilpailu käynnistyy 28.8.2020. Kilpailun järjestää W-Power -hanke (Empowering Women Entrepreneurs in sparsely populated Northern Communities)), joka kehittää ja tukee naisyrittäjyyttä. Osallistu ja tule testaamaan ideasi toimijuutta!

Kuka voi osallistua?


Kilpailu järjestetään verkossa ja siihen voivat osallistua kaikki Lapin alueella vaikuttavat yrittäjät tai yrittäjäksi haluavat. Kilpailun teemana ovat yritys-, tuote- ja palveluideat, joilla on positiivista vaikutusta naisten elämään. Hakijatiimin jäsenten tulee asua tai toimia vakituisesti Lapin maakunnassa. Tiimin koko on 1-5 henkilöä.Kilpailuun tulee ilmoittautua mukaan viimeistään 28.10 klo 23:59.

Kilpailukategoriat

1) VÄLÄHYS- sarja
Tämä sarja on sinulle, joka suunnittelet yrittäjyyttä tai haluat kokeilla, olisiko omassa tuote- tai palveluideassasi ruutia johonkin isompaan.

2) OIVALLUS- sarja
Tämä sarja on sinulle, jolla on jo yritys. Onko sinulla yrityksen kehittämiseksi uusi tuote tai palveluidea, jonka haluat viedä markkinoille? Olet jo jollain tavalla valmistautunutkin, ja sinulla on esim. testiasiakkailta saatua palautetta tai numeroita oivalluksesi markkinapotentiaalista?
 

Mikä on yritys-, tuote- tai palveluidea?


Yritysidea voi olla esimerkiksi idea uudella tavalla toimivasta yrityksestä, uudella toimialalla tai erilaisessa toimintaympäristössä toimivasta yrityksestä. Tuoteidea ja palveluidea ovat nimensä mukaisesti ideoita uudesta tuotteesta tai palvelusta. Ne voivat olla parannuksia jo olemassa oleviin tuotteisiin tai palveluihin, niiden laajennuksia uusiin ominaisuuksiin, kohderyhmiin tai vaikka käyttötarkoituksiin. Ja tietenkin ne voivat olla myös kokonaan uusia, ennen kuulumattomia ideoita tuotteista tai palveluista!

Kilpailun molemmissa sarjoissa innovaatiolta edellytetään, että sillä on positiivista vaikutusta naisten elämään.

Mikä on kilpailun aikataulu?

28.08.2020 Hakulomake avautuu

28.10.2020 Haku päättyy

04.11.2020 Esikarsinta ja ilmoitus sähköpostitse finalisteille:

11.11.2020 Ohjeistus verkossa jatkoon päässeille klo 14-16. Tässä käydään läpi esityksen rakenne ja miten finalistien työskentely etenee.

30.11.2020 Pitchauskilpailu verkossa

04.12.2020 Kilpailun voittajat julkaistaan

09.12.2020 Ohjeistus verkossa voittajille klo 14-16. Voittajat saavat ohjeistusta voittosumman käyttämisestä ideansa testaukseen ja tarjouksen tekemiseen. Lisäksi voittajatiimit saavat tietoa W-Power-yritysvalmennuksesta, joka järjestetään osana ideoiden kehittämisprosessia.

31.12.2020 Mennessä voittajat esittävät tarjoukset oman ideansa toteuttamiseksi kilpailun järjestäjälle erillisen ohjeistuksen mukaisesti.
 
31.3.2021 Voittajien tarjousten mukainen palvelun/tuotteen testaus valmiina
 
31.5.2021 Laskutuksen ja raportoinnin jättäminen

30.6.2021 Tarjouksessa määritellyn tuotteen /palvelun testausajan päätteeksi voittovarat maksetaan 30.6.2021 mennessä tai aiemmin, mikäli työ valmistuu ennen sitä.   

Miten haet kilpailuun?


Hakulomake on sähköinen ja sen voi täyttää yksi tiimin jäsenistä koko tiimin puolesta. Yritys-, tuote- ja palveluidea tulee kuvata lyhyesti sähköiselle hakulomakkeelle. Mahdolliset kuvat tai tarkemmat kuvaukset voidaan toimittaa hakulomakkeessa liitetiedostona (liitetiedostojen yhteenlaskettu tiedostokoko saa olla enintään koko 40 MB). Vain alkuperäiset ideat hyväksytään ja ne eivät saa rikkoa tekijänoikeuksia. Menestyksekäs idea erottuu ja tuottaa lisäarvoa markkinoilla oleviin tuotteisiin /palveluihin verrattuna. Hakemusten perusteella kutsutaan maksimissaan 15 ideaa toiseen vaiheeseen.

Mitä seuraavaksi, kun pääset(te) jatkoon?


Jatkoon päässeet hakijat pitchaavat ideansa kilpailutuomaristolle 30.11.2020 verkon kautta. Jokaiselle tiimille sovitaan tarkempi. Pitchaus ohjeistetaan etukäteen ja sen kesto on 5 minuuttia. Lisäksi jokaisella hakijalla on 5 minuuttia aikaa vastata tuomariston kysymyksiin. Tuomarit kysyvät tarkentavia kysymyksiä kunkin tiimin oman pitchausvuoron yhteydessä.

Tuomariston päätös voittajatiimeistä perustuu pitcaukseen ja esitettyihin kysymyksiin. Näin ollen aikaisemmin tulleita materiaaleja (esimerkiksi hakutilanteessa sähköisesti tulleita) ei huomioida pitcaustilanteessa.

Pitchaustilaisuus ei ole julkinen ja yritysideat käsitellään luottamuksellisesti. Jokainen tuomariston jäsen allekirjoittaa salassapitosopimuksen. Huomioitavaa on, että osallistuminen yritysideakilpailuun on kuitenkin julkista. Voittaja(t) ja myöhemmin heidän haastattelunsa julkaistaan W-Power-hankkeen viestintäkanavissa tulosten valmistuttua. Tuomariston päätös voittajista ja voittosumman jakamisesta on lopullinen eikä siitä voi valittaa.

Mitä palkinnoksi?


Voit voittaa pesämunan yritysideasi testaamiseen ja lisäksi pääset mukaan voittajille räätälöityyn yritysvalmennukseen.

Tuomaristo valitsee pitchausten perusteella 1-3 voittajatiimiä, joiden kesken max. 3000 euron voittosumma jaetaan. Voittosumman jako perustuu tuomariston arvioon ja voitto-osuudet voivat vaihdella tiimeittäin riippuen idean toteuttamisen vaatimuksista.

Kilpailun järjestäjät sopivat voittaneiden henkilöiden /tiimien kanssa 31.12.2020 mennessä, miten voittosumma hyödynnetään idean testaukseen.

Miten voitto lunastetaan?

Rahapalkinto voittajalle/voittajille maksetaan laskun sekä lyhyen raportin perusteella, jossa kuvataan idean testaus ja siitä saadut tulokset. Voittajien tulee toteuttaa yritysideansa todistettavasti laskun ja raportin jättöaikaan mennessä, menettelystä sovitaan erillisellä sopimuksella. Rahapalkinnon lisäksi menestyneet tiimit saavat asiantuntijaverkostolta valmennusta ja tukea yritysideansa kehittämiseen. Ennen työn aloittamista kunkin voittajan kanssa laaditaan räätälöity sopimus W-Power hankkeen /Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Sopimuksessa määritellään vaadittavat testaustoimenpiteet, raportointi, reunaehdot rahoituksen maksamiselle sekä salassapito- ja tekijänoikeusasiat. Tavoitteena on, että voittaneiden yritysideoiden testaus valmistuu 31.3.2021 mennessä. Takaraja raportoinnille ja voittosumman laskuttamiselle W-Power-hankkeelta /Lapin ammattikorkeakoululta on 31.5.2021, ja voittosumma tilitetään 30.6.2021 mennessä. Voittajat sitoutuvat raportoimaan työskentelystään yritysideansa parissa erillisen sopimuksen mukaisesti. Lisätietoja kilpailusta:elisa.maljamäki@lapinamk.fi

Lisätietoja hankkeesta:

Projektipäällikkö reeta.sipola{at}lapinamk.fi 

Projektisuunnittelija anne.saloniemi{at}lapinamk.fi 

Tutustu kilpailun aikatauluihin ja sääntöihin ja hae rohkeasti mukaan!

W-POWER -hanke (Empowering women entrepreneurs in sparsely populated communities) tarjoaa apua ja kannustusta harvaanasuttujen pohjoisten alueiden naisille erilaisiin yrittäjyyden haasteisiin. Hankkeessa tuetaan naisia, jotka haluavat yrittäjiksi, autetaan tunnistamaan jo olemassa olevien yritysten liiketoimintapotentiaalia, järjestetään koulutuksia ja panostetaan kohdennettuihin yritysneuvontapalveluihin. Lisäksi yrittäjille tarjotaan mahdollisuus verkostoitua sekä kansallisesti että kansainvälisesti vertaismentorointiohjelman avulla liiketoiminnan kehittämiseksi. Hankkeessa on toteutuskumppaneita Suomesta (Pohjois-Karjalasta ja Lapista), Ruotsista, Islannista, Irlannista, Skotlannista ja Shetlannista. Karelia-ammattikorkeakoulun hallinnoima kolmevuotinen hanke toteutetaan ajalla 2018-2021. Hanke on rahoitettu EU:n Pohjoisen Periferian ja Arktisen 2014-2020 -ohjelmasta.